Bargie sodi.

1. No kāda L. Bērziņa skolnieka Limbažos.

Vecie ļaudis stāsta, ka tagadējā Limbažu pilsmuiža ir bijusi kāda veca lībiešu pils. Vergu laikos tur notikuši visādi sodi: gan pēršanas, kāršanas un sadedzināšanas. Tagad vēl tur ir atrodamas vietas, kur ļaudis tikuši kārti. Kad sievietes neesot kungiem izmazgājušas tīrus kreklus, tad viņas tikušas pērtas.