Bargie sodi.

6. Upmalietis Salaspilī. «Baltijas Vēstnesis» 1893. g.. n r. 185. I.P, VII, II, 75, 4.

Salaspils muiža atrodas Vidzemē, Daugavas malā, 16 verstis no Rīgas. Kaut gan Daugava ir vispārīga robeža starp Vidzemi un Kurzemi, tad tomēr Salaspilij ir ap 2000 pūra vietu liels zemes gabals Kurzemes pusē Daugavai. Un šinī gabalā ir Karātavu kalns. Senāk P. muižā bargi kungi valdījuši, kas nežēlīgi tiesājuši dzimtļaužu pārkāpumus, vai pat mazākos. Reiz lielkundzei nozudis zīda lakats un kad, pavirši meklējot, nebijis atrodams, tad viena muižas kalpone nākusi aizdomā, ka to zagusi. Kad meitene pastāvīgi liegusies, neatdevusi lakatu, tad nospriests jauno noziedznieci pakārt. Divi verstis no muižas, kalnā, uzcēla karātavas un pakāra jauno meitu. Bet tikko meitas gars bija atšķīries no miesām, te jātnieks ataulekšojis, paziņodams, ka lielkundze atradusi lakatu, pati bijusi nolikusi kautkur. Pēc šā notikuma minētais kalns izpelnījies uz mūžīgiem laikiem drūmo vārdu Karātavu kalns. Šis kalns arī vēl tanī ziņā ievērojams, ka 1812. g. bijis par kaŗa pulka nometnes vietu.