Bargie sodi.

7. A l ū k s n ē. «B a l s s», 1887. g. n r. 50. LP, VII, II, 75, 3.

Šejienes tuvumā, pie draudzes skolas ir Karātavu kalns. Zviedru valdības laikā viena meita nogalinājusi savu bērniņu. Noziedzniecei nosprieduši nāves sodu. Atveduši šai kalnā vezumu malkas, sakrāvuši sārtu, bende nocirtis meitai galvu, miesas sārtā sadedzinājis. Galva minētā kalnā piekalta pie staba, kur tā citiem par biedēkli ilgi karājusies. No tā laika kalnu sākuši saukt par Karātavu kalnu.