Bargie sodi.

8. Jēkabs Priede Dolē. LP, VII, II, 75, 7

Netālu no Doles muižas atrodas kokiem apaudzis kalniņš: Karātavu kalns. Kalna virsotnē ir maza ielejiņa un turpat aug vecs, vecs ērkšķu krūms. Agrāki šim ērkšķu krūmam blakam bijušas karātavas, kur ļaudis sodījuši. Ja kāds bija pelnījis lielāku sodu, tad to karātavās pakāra; ja mērenu sodu, tad to ar šā ērkšķu krūma zariem šauta. Arī kapu kopiņas tur vēl tagad manāmas - tie esot nosodītie cilvēki, kas tur aprakti.