Bargie sodi.

10. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Buliņa kalnā Aumeisteŗu pagastā vecos laikos bijusi koka baznīca ar salmu jumtu. Zem baznīcas bijis līķu pagrabs. Kad baznīca noplēsta, tad līķi no pagraba aizvesti uz Aumeisteŗu kungu kapsētu. Pie baznīcas bijis kauna stabs un pašā baznīcā kauna krēsls. Reiz vienai meitai piedzimis ārlaulības bērns. Meitu piesējuši gluži pliku pie kauna staba un pēruši. Tad meitai bijis vēl jāsēd sešas svētdienas uz kauna krēsla, altāra priekšā, un uz rokām tā turējusi bērnu.