Bargie sodi.

11. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos.

Bulīna kalnā, Aumeisteru pagastā, bīsi vecos laikos baznīca un pie baznīcas bīsi kapsēta. Baznīcas priekšā bīš bendes stabs. Jā nu kāds bīš nostrāpēts, tad mācītāš no kanceles nosaucis, ka tāds un tāds tiks pērts, vai pie bendes staba vilkts un tūlī pēc dievārdim sodu izpildīši.

Pašā baznīcā akal, altāra priekšā, bīš kauna krēslis un uz tā biš jāsēd nostrāpētim visu dievārdu laiku. Uz kauna krēsla visvairāk nosēdināš meitas, kas bīš bērnus piedzīvāš. Tām meitām bīš lundraki (brunči) jāuzceļ pāri ceļgalim un tā nu viņas sēdēš vairākas svēdienas no vietas un mācītāš no kanceles pasludināš, par ko katra sēd uz kauna krēsla.