Bargie sodi.

13. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos

To man māte stāstīja, ka viņa pati savām acim redzēsi, ka viena meita pievilkta pie bendes staba un pērta. Un tam šautējam bīš tā jāper, kā uz sitiena izsprāgst asinis. Nabadzīte neganti bļāvusi un ka palaiduši vaļā, ta nokritusi pie staba un tāpat palikusi un vais necēlusies. Bet mājā šai palicis mazs bērnīc, jo viņa meitās būdama piedzīvāsi bērnu un par to jau ar pērta.