Ļaužu mocīšana.

2. A Bīlenšteins Valetē. 1865. g. «Magazin» XIV. B. I.P, VII, II, 76, 2.

Pēc mēŗa laikiem jauni muižnieki esot braukājuši apkārt, ļaudis sazagdami, jaunus strādniekus gūdami. Sagūstītiem metuši ābolu mutē, lai nejaudātu pakliegt, un tad tos nometinājuši nevis tur, kur jau kādas mājas bijušas, bet itin jaunās vietās. Iesākumā šos ar klaušiem neapgrūtinājuši, bet vēlāk gan pamazām, iesākdami ar vienu pūra vietu muižas zemes (t. i. vienu pūra vietu likdami apstrādāt).