Ļaužu mocīšana.

3 J. Rubenis Ērgļos.

Senās mūŗu drupas veci ļaudis piemin tikai ar nopūtām, daudzinādami vecu laiku briesmīgos darbus. Pilis ceļot, devuši sievām pēc dzemdēšanas tikai trīs dienas miera un ķēvēm trīs stundas.