Ļaužu mocīšana.

4. H. Skujiņa Blomu pag.

Blomu dzimtskungs Šalipants, vai kā viņu tur saukuši, bijis bargs kungs. Viņš visādi savus gājējus mocījis un pēris pils priekšā. Kad cēluši Blomu jauno pili, pie darbiem bijis jāiet visiem: lieliem un maziem, jauniem un veciem. Sievietes ar zīdāmiem bērniem pie krūts arī bijušas spiestas strādāt. Šalipants nedevis miera ne dienu, ne nakti. Kas neklausījis, to pēruši bez žēlastības. Tā sievām, kurām mazi bērni pie krūts bijuši, Šalipants atļāvis bērniem krūti dot tikai zināmās reizēs: meitenes bērniem divas reizes un puiku bērniem trīs reizes dienā.

Daudz cilvēku aizgājuši bojā pili ceļot. Tagad tie staigājot pa pili pusnaktī, ka durvis vien klaudzot un baidot pils iemītniekus.