Ļaužu mocīšana.

7. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

Vecos laikos Zvārtavas muižā dzīvāš lielckunks un šis bīš,ritīgi, kā saka, vai paša vella pillc. Reiz nu sanākuši lielkungi tīrumā, kur pašreiz cilvēki pļāvuši labību. Nu Zvārtavas lielckungs tūlī 1icis visām mātītēm, 1ei ceļ brunčus augšā un bāž galvas labības gubīnās. Ta nu lielckungs saucis vīrus un vēlēš, lei katris vīrs no pakaļas pazīst savu mātīti. Bet kuŗš nevarēš pazīt, tam tūlī ar pitku pa muguru.