Ļaužu mocīšana.

9. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos.

To es pati redzēju, ka tie Mēru Ceiķeļi braukāja un šiem pie zirgu galvām skrēja līdza cilvēka bērnīc. Tas bī tā gadu divpadsmit vai trīspadsmit vecs puisīts un viņam kāju ikri bīš izgriezti, lei ātrāki var paskriet. Tā jau vecos laikos bī liela lepnība, ka cilvēka bērnc skrēja kājām līdza.

P i e z ī m e. Arī Raunā esmu dzirdējis teiku, ka cilvēkiem senāk izgriezti kāju ikri, lai tie varētu ātrāki skriet. P. Š.