Kaŗi.

2. Taurkalne «Rota» 1886. g. nr. 4. LP, VII, II, 71, 20.

Kādas divi verstes no Taurkalnes Zāģeru kroga nogriežas no ceļa maza stidziņa, kas iet gar Daudzevu pa mežu uz Bagu muižas mājām. Šo stidziņu sauc par Mastera ceļu. Sen, sen atpakaļ bijis izcēlies kaŗš starp divi lielkungiem. Pēc dažām cīņām viena lielkunga kara-spēks nometies Bagu muižas laukos, otra Šēnbergā. Pēdējais nodomājis otram uzbrukt papriekšu. Bet kad nu pretinieks bijis nostādījis uz visiem ceļiem stipras vaktis, tad šis izsolījis lielu maksu tam, kas novestu kaŗa-spēku līdz pretinieka nometnei slepeni pa mežu, lai nebūtu jāiet pa purviem. Pieteicies viens zemnieks, vārdā Masters, un izvedis kaŗa-spēku pa minēto stidziņu uz pretinieka nometni. Uzbrukums noticis slepeni naktī, kad pretinieki gulējuši. Mastera atvestais kaŗa spēks uzvarējis. Tagad Masters prasījis apsolīto maksu, bet kara vadonis kareivjiem pavēlējis tam galvu nocirst, aizbildinādamies: ja tādu nēģēli atstāšot dzīvu, tad varot atkal šiem uzvest varbūt citu kaŗa spēku. Netālu no augšminētām mājām ir 3-5 kalniņi. Tur esot aprakti kaujā kritušie. Tur arī atrastas dažas kaŗa atliekas.