Kaŗi.

8. Censonis Stukmaņos. «Balss» 1893. g. nr. 37. LP, VII, II, 66, 11.

Ceļā no Stukmaņu dzelzceļa piestātnes uz Gostiņiem ejot redzami lieli zemes uzmetumi (vaļņi) netālu no Skanstnieku mājām, Aiviekstas iztekas galā. Šos vaļņus zviedri uzmetuši. Taisni pretim Kurzemē atrodas mazāki vaļņi, kuŗus poļi taisījuši. Tad vēl pieminami Mēra un Kapu kalniņi, netālu no piestātnes, pie Pelņu un Salmiņu mājām. Vienā no šiem, kā man kāds vecītis teica, esot rakdams atradis akmens cirvi, dažādas veclaiku lietas un savādu naudu. Tad vēl še daudz vietās ir tādi kapu kalniņi, kaŗa kupicas, miroņu gubas.