Kaŗi.

10. «Mājas Viesis» 1880. g. nr. 10.

Gatartas apgabalā, netālu no Mīlakšu ciema, atrodas viens kalns, ar smuku mežu noaudzis, ko šīs apkārtnes ļaudis nosauc par Kapiņiem jeb Kapu kalnu. 17. g. simtenī, kad krievi ar zviedriem pa Vidzemi lāgu lāgiem briesmīgi kaŗoja, tad šai kalnā divi krievu kaŗa pulki, viens no rīta, un otrs no vakara puses nākdams, kādā tumšā naktī nejauši sadūrušies kopā, kur tie viens otru nepazīdami un par ienaidnieku turēdami, cauru nakti kāvušies un šāvušies, tā ka visa zeme trīcējusi un iedzīvotāji aizbēguši. Gaismai austot tie pazinušies un redzējuši, ka daudz kareivju bija cīniņā krituši. Kritušie kareivji tikuši ar visiem ieročiem turpat aprakti