Kaŗi.

11. V. Strautiņš Bērzaunē. «Baltijas Vēstnesis», 1893. g. nr. 46: LP, VII, II, 69, 3.

Pie Bērzaunes Galvenu Spridzeniem ir liels purvs, Gaiļa purvs. Par šo purvu ļaužu mutē šāda teika. Zviedru krievu kaŗā te sīva kauja notikusi, tā ka asiņu upe jau tecējusi. Te neviļus gailis iet un asinīs noslīkst. Tādēļ ļaudis to iesaukuši par Gaiļa purvu.