Kaŗi.

12. Naudīšnieks Embūtē. «Balss» 1889. g. nr. l0.

Embūtes kalnāju starpā augstākais kalns ir Krievu kalns. Krievu kalns. kā stāsta, vecos laikos bijis zviedriem stiprs cietoksnis, kad ar krieviem karojuši Abiem še sīva cīņa bijusi. Krievi tomēr cietoksni uzvarējuši, lai gan pulka krituši. Krievu ģenerālis licis aprakt kritušos kara vīrus vienā vietā un nostiprināt šo zviedru cietoksni vēl stiprāki. Krievi mituši še ilgi.