Kaŗi.

13. No Romeskalna. «Balss» 1888. g. nr. 12.

Netālu no Romeskalna atrodas pie M. ciema uz kalna Kaŗa kapi. Ziemeļu jeb zviedru kaŗa laikā Vidzeme bijusi klaji izpostīta. Iedzīvotāji, bīdamies no ienaidniekiem un laupītājiem, bēguši lielos mežos, izmeklējuši slepenas vietas, tur dzīvodami. Romeskalna iedzīvotāji esot aizmukuši un apmetušies Apukalna kalnos, kas bijuši tos laikus apauguši ar lielu, biezu mežu un ar savām gravām un lejām derējuši par drošu patvērumu.