Kaŗi.

14. No Kabiles. «Balss» 1888. g. nr. 12.

Zviedru kaŗa laikos šejienes Notura tīrelis bijis slapjš purvs, tagad tas ir izžuvis. Tad apkārtnes iedzīvotāji sanesuši tīrelī pa noliktām kārtim un dēliem savas mantas, glābdami no ienaidniekiem, Purva vidū, kur bijis drusku sausāks, noglabājuši mantu un ieejas ceļu izārdījuši.