Kaŗi.

18. H. Skujiņa no 72 g. v. J. Baltiņa Bilskas pag.

Vecs kaŗa ceļš nāk no Bajērīna mājas Vijciema pagastā un aiziet līdz Sviesta krogam (sen nopostīts krogs Aumeisteru pagastā). Vecā kara ceļa vieta vē tagad skaidri saredzama.

P i e z ī m e. No A. Kauliya Aumeisteŗos H. Skujiņa dzirdējis, ka

zviedru kaŗa ceļš ejot « pār Pirkuļa puru», kur vē tagad ir nolikti tādi vie resni balķi viens pie otra.» No Jēkaba Gailīša Bilskā H. Skujiņa dzirdējis, ka «no Aumeisterim uz Smilteni gāš kaŗa ceļš taisni gar Bilckas Kūjīnas māju», un vēl tagad tā ceļa vietu varot redzēt. J. Mincis Smiltenē H. Skujiņam stāstījis, ka « vecs kaŗa ceļš gāš pār Bilckas pagasta Laivas puru», kur «tilta modē baļķi salikti viens pie otra». Tos baļķus tagad izlaužot un aizvedot par malku. P. Š.