Kaŗi.

21. Jēkabs Priede Dolē. Zin. Kom. kr. LP, VII, II, 71, 9.

.Atstatu no Doles baznīcas un Doles miesta atrodas paaugsts kalns: Odu kalns. Franču karā šis kalns bijis ar prūšu kaŗa vīriem kā apsēts, itkā odiem apklāts, tikdaudz tur apmetušies. Tādēļ kalns to vārdu Odu kalns dabūjis. Odu kalna apkārtnē ir pulka mazu kapu kopiņu. Arī kaŗa rīki tur izrakti. Reiz Odu kalnā pie resnas priedes slepeni atnākuši daži prūši, izrakuši veselu šķirstu naudas un aizbraukuši uz savu zemi.