Kaŗi.

23. Gaiķu Fricis-Zadiņš Rudbāržos. Zin. Kom. kr. LP, VI, 217, 4.

Netālu no Rudbāržu Zaļumu pusmuižas, uz Pērbones robežām viens krievu ģenerālis, no frančiem (Franču kaŗā 1812. g.) mukdams, esot apracis trīs muciņas zelta naudas. Bet franči tai reizē aizdzinuši krievus dikti tālu un kautiņā vēl šo pašu ģenerāli nošāvuši. Vēlāk gan mirušā ģenerāļa papīros atraduši piezīmējumu, ka tur un tur, Rudbāržu pagastā, pie Pērbones robežām, pie trim ozoliem, muciņas apraktas - arī meklētāji atsūtīti, bet izbadījuši visu to apkārtni ar dzelzs pīķiem velti. Tagad tai vietā lauki un trīs ozolu arī vairs nav.