Kaŗi.

28. Jēkabs Priede Dolē. Zin. Kom. kr. LP, VII, II, 71, 10.

Doles ūdens sudmaļu ezeru sauc par Bukseļa ezeru. Tanī ezerā reiz kaŗa spēks ietriecis prūšu kaŗa spēku ar visu mantu, zirgiem un lielgabaliem, apslīcinādams smalki. Vēl tagad varot ar koku atrast lielgabalus. Reiz viens saimnieks zvejodams ievilcis tīkļā lielu naudas šķirstu, bet tīkls pārplīsis, bijis par smagu - nauda nogrimusi atkal dibenā.