Kaŗi.

32. H. Skujiņa. no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

Bīš jau septiņi gadi pēc zviedru karim pagāši, ka vē siri staigāši apkārt. Vienam saimniekam ar no karim rija vie bīsi palikusi vesala. Saimnieks žāvēš rijā labību un pats sildījies pie krāsns. Te nu saimnieks uzreiz dzirdēš: klapu, klapu! vienc nāk! Saimnieks ātri vie uzrausies uz krāsns augšas un gaidīš, kas nu nāks iekšā. Kā ta, vienc siris klā gan, velk tik bikses zemē un taisās uz naktsguļu. Bet saimniekam no dūmiem sācis nākt šķavienc un siris sadzirdēš un tā vie sacīš saimniekam pretī, ka šis šķavāš: «Klukst klukst, musta kaķi! Klukst klukst, musta kaķi!» Bet nu siris nometis bikses un taisījies uz gulu. Saimnieks pamanīš, ka šis nav vis vīriets, bet ir sieviete un tūlī rausies no krāsns zemē, paķēris rungu un noklapēš siri.