Mēris.

2. H. Skujiņa Bilskas pag.

Raunas mežā esot viena tāda priede un to saucot par Bērna priedi. Priedes mizā esot iegriezts tāds kā bērna tēls. Raunas pagastā mēŗu laikos visi cilvēki apmiruši ar mēri, tik viena sieviete palikusi dzīva un aizbēgusi uz Raunas mežu. Pie priedes viņa esot dzemdējusi bērnu un tādēļ to priedi iesaukuši par Bērna priedi.