Mēris.

3. P. Šmits no sava tēva-tēva Raunā.

Lielajā mēŗa laikā Raunā daudz mājās izmiruši visi cilvēki. Ļaudis vairs nezinājuši, ko darīt, un domājuši, ka visiem būšot jāmirst. Bet tad pavasarī uznācis ļoti liels lietus. Pa laukiem pat upes tecējušas no lietus ūdens. Pēc šā lietus tad mēris izbeidzies.