Mēris.

 

4. H. Skujiņa no 65 g. v. Jāņa Jansona Palsmanē.

Mēŗa laikā Palsmanes pagastā apmiruši dauz cilvēku. Visi tie mērī apmirušie cilvēki aprakti Palsmanes muižas tīrumos un vēl tagad tur ir lērums cilvēku kaulu.