Brīnumu zeme un savādi ļaudis.

1. Krēsliņu Jānis Malienā. « Latviešu teikas», I 16.

Tālu aiz desmit ķēniņu zemēm atrodas liela smilšu jūra, kur ūdens vietā tek smiltis. Aiz šās jūŗas ir jauka zeme, par kuŗu valda Baltais ķēniņs. Tur akmeņu vietā ir tīrais zelts un ūdens vietā tek medus. Ķēniņš jau dzīvo tūkstoš gadu un nekad nemirst. Naktim guļot, putni no debesim nes vēstis, kas nākamās dienās notiks, kā arī grāmatas, ko Dieviņš uzrakstījis. Ar suņiem viņš sūta vēstis pie citiem ķēniņiem, jo tekošu smilšu jūrai cilvēki pāri netiek. Bet, kad reiz smilšu jūŗa mitēsies tecēt, tad Baltais ķēniņš nāks ar lielu kaŗa spēku šurp un jātnieki zelta pakaviem apklās visu zemi. Pēc šā kaŗa pasaulē dzims tik mazi cilvēciņi, ka septiņi varēs rijas krāsnī labību kult. Pēc tam tad drīz būs pasaulei gals.

P i e z i m e. Atceros, ka turku kara laikā Raunā runāja veci ļaudis par «Balto turku». kas dzīvojot aiz smilšu jūras. Šis Baltais turks esot lielījies, ka viņš tiktu par smiltim pāri, tad apkaltu visu krievu zemi ar dalderiem. P Š.