Ezeri.

4. Babītes ez., 1. Kleinhofu Fricis Naudītē. Jkr. IV. LP, VII, I, 1304, 17.

Tur, kur tagad atrodas Līgotnes purvs - Dobeles apriņķī pie Pakaišu muižas - tur senlaikos Babītes ezers esot trīs dienas sagulējis. Ezers nolaidies, kad gaisā vairs nevarējis turēties; bet kad neviena nav bijis, kas viņa vārdu būtu uzminējis, tad tas cēlies atkal gaisā un ņēmis savu ceļu uz Vidzemi un zemē nolaidies tur, kur viņš vēl šo baltu dienu ir.