Ezeri.

51. Pinkas ez. No Ēdoles A. Bīlenšteins 1866. g. «Magazin d. l e t t. l i t r. G e s. XIV. B d.» LP, VII, I, 1291, 4.

Ēdoles mācītāja muižas ielejā ir pieci mazi ezeriņi pa rindai. Attālāko ezeriņu sauc par Pinkas ezeru. Šis ezers viņos laikos nonācis no debesim ar mērenu pērkonu taisni tai brīdī, kad ļaudis muižai miežus pļāvuši. Zivis kritušas jau iepriekš zemē. Aplam liela tumsa bijusi. Daudz ļaužu dabūjuši galu; tikai tie glābušies, kas malā vairāk gadījušies.