Upes.

9. Gauja, 4. E t n. I, 1891, 52. LP, VII, II, 50, 1, 2d.

Gauja gribējusi uz Krievzemi skriet, bet Melnupe nākusi pretim un izdūrusi Gaujai acis - tur, kur Melnupe Gaujā iegāžas. Gauja, akla palikusi. nevarējusi vairs iet, kur gribējusi, un alztecējusi caur Vidzemi uz jūŗu.