Avoti.

2. Kalnūsiņa avotiņš. H. Skujiņa no 84 g. v. Jāņa Liepiņa Bilskas pag. Lejasūsīnās.

Bilskas pagasta Kalnaūsīna daļā bī tāds avotīc, kur ar veci ļaudis ziedus nesa. Kam bī vājas acis, vai arī galva skaudīgi sāpēja, ta tie nāca tur pēc ūdenc un mazgāja acis un galvu. Bet tagad vais avotīna nav, viņč jau ir sen kamē izsīcis.