Avoti.

8. Veselības av. H. Skujiņa no 68 g. v. Pēteŗa Sūca Smiltenē.

Pie Smiltenes pagasta Klievezara vecā pilskalnā priedes celmā ir mazs avotīc, ko sauc par Veselības avotīnu un tas cauru ziemu neaizsala. Pie avotīna gāja tādi, kam vājas acis bī un mazgāja avotīnā acis, ta tās esot vesalas palikušas.

P i e z ī m e. Sal. piezīmi pie 1. nr. teikas. P. Š.