Kalni.

1. Bauru kalns. V a i d e l o t s T i r z ā. LP, V, 394, 190.

Netālu no Kapu kalniņa, otrpus upes, atronas Bauru kalniņš. Kur tagad Božu ciems, vecos laikos bijusi vienam krievam pils, un, kur tagad Neretas ciems, bijusi atkal vienam vācietim pils. Abi kaimiņi lāgā nesatikuši: caur pils logiem arvien apšaudījušies. Bet uz Bauru kalniņa dzīvojuši zemnieki. Dažus gadus atpakaļ šinīs vietās rakdami, atraduši podu gabalus (starp pelniem nu oglēm) ar virsrakstu: «Ver» un «Rom».

P i e z ī m e. No 1. numura līdz 26. nr. ir teikas no Vidzemes. P. Š.