Kalni.

4. Kalnūsiņa kalns. H. S k u j i ņ a n o 84 g. v. J ā ņ a L i e p i ņ a Bilskas pag.

Tepat Kalnaūsīnas daļā ir kalna galā viena apara un tā ir skaudīgi dziļa un nekad tur ūdenc netrūkst. To aparu sauc par Jūras nabu. Viņu tāpē tā iesaukuši, ka viņa esot kopā ar jūru un tāpēc ūdenc tur nekad netrūkstot.