Kalni.

6. Kapara kalns. J. L i e p s a 1 a G r ī v ā. Z i n. K o m. k r. LP, VIl, II, 66, 1.

No Vērenes uz rīta pusi atrodas kalns uz paša Ogres upes krasta. Kalns nav necik augstāks par Ogres līci - īsti no rīta puses tas ir ļoti slīps, tikai pret vakara pusi tas paceļas dažas pēdas augstāki par Ogres līci. Vecie stāsta, ka uz šā Kapara kalna viņos laikos zviedru ķēniņš sirdīgi esot kāvies ar saviem ienaidniekiem. Reiz muižas pārvaldnieks ar divi rīdziniekiem esot gājis šo kalnu pārmeklēt, bet neesot vairs pārnācis atpakaļ.