Kalni.

8. Kapu kalniņš, 2. V a i d e l o t s T i r z ā. LP, V, 393, 189.

Šis Kapu kalniņš atronas Tirzas draudzē, galgauskiešos uz paša Tirzas krasta. Teitan - Ozoliņu un Ūsiņu māju tuvumā - vecumu vecos laikos bijusi svētīta vieta dažādiem gariņiem. Vēlāk uzcēluši tur baznīcu, bet tas šiem gariņiem nepaticis. Un vienu svētdienu, kur baznīca bijusi pilnumu pilna ar ļaudim, gariņi atriebušies, nogremdēdami baznīcu dziļumos ar visiem ļaudim. Ilgi pēc tam vēl varējuši svētdienas rītos zvanu apakšā dzirdēt.