Kalni.

11. Lapsu kalns. Jānis Biezais. Z. Lancmaņa kr.

Liedes malā, kādu versti uz ziemeļiem no Jaun-Gulbenes Jaunās muižas, atrodas Lapsu kalns. Šai kalnā ir daudz alu, kas noved dziļi zemē. Kalns ir apaudzis eglēm un krūmiem. Veci ļaudis stāsta, ka tur agrāk bijusi latviešiem ziedojama vieta.

Kad še atnākuši sveši ļaudis, tad Dievs par tiem sadusmojies un pavēlējis, lai ziedojamā vieta nogrimstot zemē. Tūliņ kalns atvēries un svētā vieta tur nogrimusi.

P i e z ī m e. Teika ir saīsināta, atmetot romantisko fantāziju. P. Š.