Kalni.

12. Naudas kalns, 1. «M ā j a s V i e s i s» 1882. g. p i e l. n r. 19.

9 verstis no Smiltenes atrodās kalns, netālu no lielceļa pa labu roku, kad no Smiltenes uz Mēra muižu iet. Šo kalnu sauc par Naudas kalnu. Tai laikā, kad karš pa Vidzemi plosījies un bruņinieku pilis postītas, esot Gaujienas pils nauda ar septiņiem jūgu vēršiem uz Smilteni vesta, bet uz ceļa dabūjuši zināt, ka Smiltene jau ienaidnieku apsēsta, tad to turpat mežā ierakuši, kur viņa vēl tagad esot atrodama. Daži naudas kārīgi ļaudis mēģinājuši rakt, bet naudu atrast līdz šim nav izdevies. Uz kalna atrodas ļoti daudz akmeņu, lai gan daudzi ir arī aizvesti.