Kalni.

16. Salenieku pilskalns. Plaudu Jānis Jaun-Dubultos. Z i n. K o m. k r. LP, VI, 204, 11.

Agrāk Salenieku pilskalnā bijis caurums. Ļaudis to dēvējuši par skursteni. Reiz gani ielaiduši caurumā akmeni. Tūliņ sacēlies troksnis un pēc tam iznākusi jaunava. Citā reizē ielaiduši pīli, tā izgadījusies upē. Ļaudis saka, ka šinī kalnā agrāk pils bijusi.