Kalni.

 

17. Smelderkalns. A. Z ā n s, L i m b a ž o s.

No Umurgas uz dienvidu vakariem atrodas ne visai augsts kalns, pār kuru ved lielceļš uz Limbažiem. Šis kalns ir tā sauktais Umurgas kalns. Veci ļaudis viņu turpretim dēvē par Smelderkalnu. Kalna apakšā tek maza upīte, urdziņa. Veci ļaudis stāsta, ka reiz Umurgas baznīcai veduši jaunu zvanu pa lielceļu no Limbažiem. Pa Smelderkalnu lejā braucot, vedējiem zirgi sākuši skriet. Kalns tolaik bijis ļoti akmeņains, tā kā jau puskalnā zvans novēlies no ratiem un sācis ripot lejā ar lielu sparu. Beidzot zvans noskrējis no ceļa un iekritis urdziņā. Lielās dūņās viņš pavisam nogrimis, tā kā ārā dabūt to nav bijis iespējams. Tādēļ bijis jāgādā jauns zvans. Mazā urdziņa ietek mazā, tagad gandrīz aizaugušā ezeriņā Pepitī, kas agrāk bijis daudz lielāks un dziļāks.