Kalni.

20. Tabakdozes kalns. G. P o l s n o 83 g. v e c ā s M a d e s P u š ķ e s, Belavas pag.

Lielceļa malā starp Vecgulbeni un Alūksni ir tā saucamais Tabakdozes kalns. Reiz pa ceļu gājis viens vīrietis no Vecgulbenes uz Alūksni, tas esot bijis ļoti piekusis un izsalcis. Viņš atsēdies uz kalna ceļmalā un gribējis iešņaukt tabaku, bet tabakas doze, kā par nelaimi, bijusi tukša. Tas lūdzis gaŗām gājējiem tabaku, bet tie neviens neesot devuši. Vecītis no rīta atrasts tai vietā nomiris un tas ticis apgalvots, ka vecītis nomiris tabakas badā. Taisni tai vietā atrodas akmens, kuŗā ir iekalts krusts un tabakdoze, kas vēl tagad līdz mūsu dienām ir uzglabājies vesels.