Kalni.

22. Velna ala. J. Bankins Aizkrauklē, «Šis un tas» III, 1879. g. 59. 1. p.

Netālu no Liepasmuižas ir Vella ala. Lielākai alai sānos ir mazākā ala. No lielākās alas iztek avots. Laikam ūdens tecēdams izskalojis smiltis un tā šī ala izcēlusies.Turpat Liepasmuižas tuvumā ir vēl otra ala, kuŗa gan ir tāda pati kā šī, bet tikai daudz mazāka. Trešā ala atrodas otrā pusē Gaujas, ko sauc par Sietiņa iezi. Pa šām trim alām vells esot mājojis: reizēm vienā, reizēm otrā un tad atkal trešā ņēmis mitekli. Vells esot nācis Sietiņa dārzā par āzi un ēdis kāpostus nost, no tā nekā vairs nevarējuši glābties. Tad sanākuši septiņi baznīckungi un mēģinājuši viņu izdzīt. Melnais esot gulējis tur iezī uz mūrīša jeb rierīša. Kad baznīckungi alas priekšā sākuši skaitīt savus pātarus, tad nabags spēries ārā kā divi deviņi, nevis pa veco caurumu, pa alas priekšu, bet ar visu varu izgrūdis jaunu caurumu un tur izsprucis.