Kalni.

25. Zilais kalns (Mujānos). E t n. I, 1891, 53. LP, VII, I, 361, 1.

Zilā kalnā paceļas viens kalna rags augstāk par visiem citiem, ko sauc par Avotiņa kalnu. Šai augstumā atronas viena bedre, kuŗā agrāk bijis avots, kas aizbēdzis tādēļ, ka tur ragana bērnu mazgājusi. Viņš (avots) pabēdzis vienā baznīcā zem kanceles. Katram, kas uz šo kalnu kāpis, vajadzējis tanī avotiņā iemest ziedu: naudu vai citu ko.

P i e z ī rn e. Citi stāstīja, ka Avotiņa kalnā un arī Gaisziņu kalnā esot sāls. L. P.