Kalni.

 

26. Zilais kalns (pie Ogres). I l g a P a e g 1 e O g r ē.

Ogrē atrodas neliels kalniņš, kur agrāk kāds milzis gājis smēķēt. No viņa pīpes dūmiem ap kalnu vienmēr bijusi zila migla. Tā nav nogājusi arī tagad, un no šīs zilās miglas kalns dabūjis savu nosaukumu - Zilais kalns.