Kalni.

28. Griežu kalns. Kārlis Kundziņš 1877. g. Dobeles Kundziņos. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 212, 27.

Četras verstes no Dobeles, Griežu māju laukā, ir divi vecas liepas paaugstā pakalnē. (Viņas varot pat uz jūŗas redzēt un kuģinieki nereti pēc liepām vērojot debesu puses.) Vecos laikos Gauras (Gauratas) ezera malā dzīvojuši divi milži. Reiz viņi saķildojušies un sākuši Griežu augstākā pakalnē cīnīties. Cīnījušies, cīnījušies -- uz reizi atdarījusies zeme un abus aprijusi. Bet tai vietā nu uzaugušas šīs liepas, kā par piemiņu.