Kalni.

31. Milzu kalns. Zvaigžņu Andžs Ilūkstes Gārseniešos. «B a l s s», 1885. g. LP, VII, II, 66, 2.

Gārseniešu Šlābju sādžas daļā atrodas Milzu kalniņš. Nesen atpakaļ minēto Milzu kalniņu uzarot, atrastas daudz un dažādas veclaiku lietas: cirvji, veseŗi, pakavi, rotas, ļoti lieli gredzeni, saktis, naigi lielas bruņu cepures ar visiem galvas kausiem. (Arī Vecmuižas tiesā tādi līdzīgi kalniņi esot bijuši.) Še arī akas un pagrabi bijuši - tie vēlāk piepildīti. Bijuši arī daudz brūnu, melnu akmeņu dažādā lielumā; daži no šiem akmeņiem kā piķis deguši. Uz akmeņiem redzēti iecirsti burti.