Kalni.

 

38. Ubaga kalns. P. Leimanis Bārbelē. 1878. g. Brīvzemnieka kr. LP, VII, II, 67, 2.

Tā nosauktais Tīrais purvs atrodas Seces mežā un ir verstis septiņas gaŗš, vietām 3 verstis platumā. Tīrā purvā ir divi bezdibeņi, akači. Senlaikos nāca mastri uz Kurzemi kaŗot. Viņi nāca pa gaisu, divos gaisa kuģos, ņemdami lielu, lielu kaŗa spēku līdz. Šie gaisa kuģi pie Tīrā purva apkusa un nokrita zemē. Bet krizdami tie iesita purvā dziļas, dziļas bedres, šitos akačus. Kaŗa spēks nesadragāts laimīgi izrāpās no kuģiem ārā, bet tad arī dobēs tūliņ sakrājās ūdens, kuģus apsegdams. Mūsu tēvu tēvi lielījās vēl šo kuģu mastus redzējuši un šo teiku stāstīdami, mānīja mūs: «Ejiet uz Tīro purvu, uz akačiem - redzēsit mastu galus virs ūdeņa.» Tad nu šie kaŗa vīri, laimīgi no kritušiem kuģiem izglābdamies, salasījās purva malā, pārtaisīja pār grāvi akmeņu tiltiņu (šo tiltiņu vēl tagad sauc par akmeņu tiltiņu) un pa meža teku iedami (šo teku vēl tagad par Mastra teku sauc) izgāja uz lielceļu. Uz lielceļa tie sastapa ubagu, draudēdami tam ar nāvi, ja no šā meža neizvedīšot. Ubags izveda kara spēku no meža, bet tur svešinieki ieraudzīja mūsējo kaŗa spēku pretim nākam, un tādēļ dusmās ubagu uzveda uz vienu kalniņu (to kalniņu vēl tagad par Ubaga kalniņu sauc) un nokāva. Nu izcēlās abiem kara spēkiem cīniņš, bet mastrus apkāva līdz beidzamam vīram. Tas ir noticis kādu ceturkšņa versti no Gāršnieku mājām. Kritušos kara vīrus apraka piecās dobēs, kuras par Kapčām dēvē un kas vēl tagad itin skaidri saredzamas.