Akmeņi.

2. Līksnas akmens. A. Smagars Līksnas pag.

Šis lielais akmens, par ko gribu rakstīt, atrodas Daugavpils apriņķī uz Nīcgaļa un Kolupa meža robežas. Viņš ir apmēram 16 kub. asu liels.

Velni nodomājuši aizdambēt Daugavu. Viņi sameklējuši ļoti lielu akmeni un to nesuši uz Daugavu. Akmeni nesuši divpadsmit velnu. Viņi nesuši visu nakti, bet pret rīta pusi tie dzirdējuši gaili dziedam, un nu nosvieduši akmeni purvā, uz Nīcgaļa un Kolupa meža robežas. Šis akmens atrodas tur šo baltu dienu.