Akmeņi.

3. Kolapes akmens. A. Vāverāns Nīcgales apkārtnē. Latvju kultūras kr.

Latgalē, Kolapas pagastā, vienā mežā atrodas ļoti liels akmens, lai gan tanī apgabalā ir vispārīgi maz akmeņu. Reiz velns esot nesis šo akmeni un gribējis sviest Daugavā, lai to aizdambētu, bet akmens bijis par daudz smags; izkritis velnam no rokām un iekritis Kolapes mežā, kur tas redzams šo baltu dienu.